Bejelentkezés a beszédpercepciós rendelésre, a: 70/ 336 53 95 telefononszámon

Proetz

Mi befolyásolja a beszéd megértését?
Az emberek beszéd útján kommunikálnak, vagyis az információ átadása beszéddel történik. A XXI. században az információ átadás jeletősége felértékelődött, ezért egyre fontosabb a hallott információk pontos megértése.

A beszédinformációk vevő egysége a hallás rendszerünk, amelyben hosszú és bonyolult utat tesz meg az információ először mechanikai rezgés, majd elektromos impulzus formájában. Az első lépésben, a hang, azaz a levegő rezgéshullámai mozgásba hozzák a dobhártyát, amelyről a mechanikai impulsus a középfülben a hallócsontocskákra ( kalapács üllő , kengyelre terjed.1. ábra A következő lépésben a kengyel talpa a belső fülben megrezegteti az endolymphát, amelyben lévő alaphártya a hang hullámhosszától függően más-más helyen elhelyezkedő  receptorsejtekhez csapódik a csigában és igy a mechanikai rezgés elektromos impulsusokká alakul. Az elektromos impulsusok eztután a hallópályán keresztül átkapcsolásokat követően a halántéklebenyben lévő hallókéregbe beérkezve tudatosul a hallott információ.

1. ábra a fül felépítése

A hallásinformáció  leggyakrabban a dobhártya és a belső fül ovalis ablakocskája között, azaz a középfülben sérül. A mechanikai rezgések sérülékenyebbek mint az elektromos impulsusok.
A középfülben a hanghullámok csontos illetve légvezetése történik. A hangvezetés minősége függ a dobüreg állapotától, a benne uralkodó nyomásviszonyoktól, a hallócsontocskák állapotától, és a dobüreg, a vele kapcsolatban lévő garatüreg, az ahhoz kapcsolódó orrüreg és az orrüregekbe nyíló orrmelléküregek, ( arcüreg, homoküreg, éküreg, rostacsontok üregei ) állapotától, ezen légtartó üregek rezonancia viszonyaitól. 2-3-4 ábra
A dobüreghez csatlakozó a koponyacsontban elhelyezkedő levegő tartalmú üregek rezonanciáját befolyásolja a bennük lévő nyálkahártya állapota és a bennük esetlegesen felhalmozódott krónikus gyulladásos váladék mennyisége. Az orrüreg és a garatüreg gyulladásai kapcsán az orrmelléküregek és a dobüreg nyálkahártyáján is,  több, kevesebb gyulladás zajlik, ami váladék-felhalmozódással jár ezekben az üregekben. A váladék-felhalmozódás a középfülben a csontos és a légvezetés hatásfokát is rotntja , ez, beszédértési zavarokhoz, "félrehalláshoz" vezet.  A beszédpercepciós zavarok 70-80% ért az előbb említet mechanizmus tehető felelőssé, főként akkor, ha a gyakori felsőléguti gyulladások a beszédfejlődés időszakában zajlottak .


orrmeléküregek

                                                           2-3-4.ábra az orr és a melléküregei
A beszédpercepciós zavarok diagnosztikájában legjobb eredménnyel a Gósy Mária professzor asszony és munkatársai Hirschberg professzor (GOH= Gósy , Olaszy, Hirschberg ) által kidolgozott G.O.H hallásvizsgálat alkalmazható. Ez egy functionális, életközeli hallásvizsgálat. Elsősorban azt lehet lemérni  vele, hogy a mindennapi alapzajjal terhelt környezetünkben a beszéd-információt milyen pontossággal tudja a vizsgált személy megérteni. Nem mindegy pédául ugyanis, hogy a síp szó helyett sír vagy sík szót értünk -e. egy-egy kiejtett hang pontos megértéséhez három különböző frekvencia tartományban kell egyugyanazon időben hangrezgéseket érzékelni a fülünknek (5.ábra) 

                                5.ábra a magánhangzók kiejtésekor keletkező rezgéstartományok
Mint az ábrán látható az egyes magánhangzók között kicsi a különbség a rezgéstartományokat illetően. Ebből következik, hogy a koponya légtartó üregrendszerének kis rezonancia eltolódása, igy könnyen betű, hangzó tévesztéshez vezethet.

Röviden összefoglalva a beszéd percepció zavar ( hallásinformáció sérülésének) leggyakoribb oka, a dobüreghez csatlakozó arckoponya csontban elhelyezkedő légtartó üregrendszer rezonáló tulajdonságainak megváltozása krónikus gyulladás, váladék-felhalmozódás következtében.

A probléma megoldásának első lépése tehát a gyulladás megszüntetése és a váladék eltávolítása kell. hogy legyen.
Erre tökéletesen alkalmas beavatkozás a Proetz kezelés.

Mi is az a Proetz kezelés ?

A nevét Artur Proetz Amerikában, St. Louisban praktizáló gégész professzorról kapta. Az eljárást Ő alkalmazta orrmelléküreg gyulladások konzervativ kezelési módszereként. Azon a fizikai elven alapszik, hogy ha egy szűk nyakú edény vagy üreg kivezető nyílása előtt, gyors levegő és folyadékáramlást keltünk, a keletkező vákum az edényből, üregből  a benne lévő folyadékot kiszippantja. 6-7 ábra

A kezelés menete: egyik orrnyiláson fiziológiás sóoldatot csepegtetünk az orrüregbe, és a másik orrnyíláson szívó készülékkel folyamatos szívást alkalmazunk. 8. ábra Az orr-garatüregben igy folyamatos gyors levegő és folyadék áramlást hozunk létre a középső és felső orrkagyló alatt, ahová a melléküregek szájadzanak,  valamint a fülkürtök garat felöli nyílása előtt, igy ezekből az üregekből a pangó váladékot el tudjuk távolítani. A művelet alatt úgy tudjuk zárttá tenni a redszet, hogy k betűs szavakat mondatunk a beteggel.  9.ábra
 

8.ábra Proetz kezelés sémája

   6. ábra                                      7.ábra                           9. ábra  K hang szájpadzáró hatása

Proetz kezeleés a valóságban

Kattintson kétszer a képre és elindul a videó!

A beszéd észlelés zavarának gyanúja merülhet fel a  szülőben ha:

Úgy érzi, hogy gyermeke iskolai teljesítménye gyengébb, mint ami elvárható lenne tőle, képességei alapján?

Gyermeke nem tudja a figyelmét jól összpontosítani?

A beszédfejlődés időszakában gyakori felső légúti hurutok jelentkeztek, esetleg mostanában is?

Gyermeke sokszor hyperaktív?

Nehezebben hallja, meg amit mondanak neki, esetleg többször visszakérdez?

Ha igennel tud felelni ezekre a kérdésekre, akkor kérje a segítségünket!

Dr.Bihari-Nagy Sándorné                  Dr.Varga Imre
      gyógypedagógus                            gyermekgyógyász

 Mobil: 70 336 53 95